Zaměstnanci

Vedení školy

Ing. Altschmiedová Václava ředitelka školy
Ing. Altschmied Radek zástupce ředitelky, kancelář školy, Informatika

Učitelé

Mgr. Cenková Alžběta Navrhování, Technologie
Mgr. Englichová Věra Dějiny výtvarné kultury
Javůrek Zdeněk Základy fotografování
Mgr. Macháček Jan Tělesná výchova
Mgr. Merglová Světlana Anglický jazyk
Ak.mal. Řeřicha Jiří Praktická cvičení, Výtvarná příprava, Figurální kresba
PhDr. Šimůnek Libor Český jazyk a literatura
Wailguny Jaroslav Počítačová grafika, Navrhování