Obecné informace

Z historie

Škola byla založena v roce 1994 Ing. Václavou Altschmiedovou a dne 1.9.1994 byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR, původně jako Soukromá střední výtvarná škola (SSVŠ). Od svého vzniku si klademe za cíl učit jinou formou, než se učí na státních školách. Znamená to pro nás vytvoření atmosféry důvěry a vzájemného respektu, kdy se naprostá většina studentů ale i učitelů bude cítit ve škole dobře a bez zbytečných stresů. Nechceme školu velikou a neosobní, ale takovou, kde se všichni znají a vyučující mají možnost individuálního přístupu ke studentům v rámci malých studijních skupin.

Otevřením studijního oboru Modelářství a návrhářství oděvů s rozšířenou výukou ručních textilních technik jsme v polovině devadesátých let zaplnili mezeru v nabídce státních škol. O rok později se otevírá druhý studijní obor Propagační výtvarnictví – propagační grafika. Oba tyto obory jsme nabízeli do roku 2008. V rámci reformy středního školství a přechodu na Rámcové vzdělávací programy jsme obory přejmenovaly na Grafický design a Modelářství a návrhářství oděvů. V rámci těchto oborů se studenti hlásí na jednotlivé Školní vzdělávací programy. Výhodou tohoto modelu je větší volnost školy při tvorbě vlastních vzdělávacích programů.

Od školního roku 2006/07 nabízíme možnost dvouletého studia pro absolventy středních škol s maturitou v jiném oboru. Z organizačních důvodů lze v současnosti zkráceně studovat pouze Grafický design.

Pedagogický sbor

Ve škole působí kvalitní, plně aprobovaný pedagogický sbor, ve kterém jsou známí jihočeští profesionální výtvarníci. Velmi dobrá úroveň výuky se odráží v množství studentů pokračujících ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách u nás i v cizině. S tvorbou našich pedagogů se můžete setkat nejen na samostatných výstavách, ale i na každoroční společné výstavě učitelů a studentů.

Zázemí

V průběhu prvních čtyř let fungování školy jsme zrekonstruovali a přistavili budovu ateliérů školy. Máme velmi dobře vybavenou počítačovou učebnu, kterou průběžně modernizujeme. Studenti zde mohou využívat přístup k vysokorychlostnímu Internetu. V budově školy je též dostupné připojení k bezdrátové síti WiFi. Výuka teoretických předmětů probíhá v pronajatých prostorách bývalé ZŠ Komenského na Alšově náměstí. Třídy jsou zde vybaveny interaktivní audio-vizuální prezentační technikou a výuka Anglického jazyka probíhá v jazyková učebně.

Ubytování studentů

V Písku je několik domovů mládeže a školních jídelen s volnou kapacitou, které umožňují studentům vybrat si ubytování i stravování dle vlastních představ.

Exkurze a plenéry

Škola pořádá každý rok několik odborných exkurzí v rámci výuky dějin výtvarné kultury, jednak po republice, ale také do zahraničí. Pravidelně pořádáme odborné exkurze do Itálie, Francie a Španělska. Studenti čtvtého ročníku se pravidelně účastní plenéru ve Španělsku nebo Chorvatsku.

Výstavy a soutěže

Studenti se celoročně zúčastňují výtvarných a návrhářských soutěží, ve kterých již získali mnohá ocenění u nás i v zahraničí. Každý rok též prezentují své práce na výstavách a módních přehlídkách v Písku, Českých Budějovicích, Praze, ale i mimo republiku.