Proč k nám?

Pětkrát o Písku

Písek je malebné město s bohatou historickou a kulturní tradicí.
Písek je město studentů, nachází se zde střední, vyšší a pobočky dvou vysokých škol.
Písek má velmi dobré ubytovací a stravovací kapacity.
Písek má kvalitní dopravní spojení, mnoho našich studentů denně bez problémů dojíždí.
Písek má, zejména pro výtvarníky, krásné a inspirující okolí!
Více o Písku: Město Písek, Infocentrum, Wikipedia.cz, Fotogalerie píseckého Infocentra

Proč do naší školy :

Máme více než patnáctileté zkušenosti s výchovou mladých výtvarníků.
Výuka probíhá v moderně vybavených ateliérech a odborných učebnách.
Zakládáme si na individuálním a kolegiálním přístupu ke studentům.
Ve škole je přátelské prostředí.
Výuku všech předmětů zajišťuje plně aprobovaný učitelský sbor.
Všechny výtvarné předměty vyučují profesionální výtvarníci.
Pro vedení kompletní školní agendy využíváme elektronický systém Bakaláři.
Od školního roku 2009/10 jsme plně přešli na používání elektronické třídní knihy. Pro rodiče i žáky to znamená okamžitý přehled docházky, prospěchu, ale i suplování a aktuálního rozvrhu žáků přes webové rozhraní.
Možnost celodenního přístupu na Internet v učebnách, nebo se svými notebooky přes bezdrátovou technologii WiFi.
Škola hradí většinu výtvarných potřeb, zejména kreslící papír, tiskařské barvy a použití barevné laserové a inkoustové tiskárny.
V oboru Módní návrhářství nabízíme rozšířenou výuku textilních technik jako doplňků oděvu.
Studenti pravidelně prezentují své práce na výstavách a za finanční podpory školy i na módních přehlídkách a soutěžích.
V rámci výuky dějin umění pořádáme odborné exkurze po Čechách. Pravidelně jezdíme také do Francie, Itálie, Španělska, Rakouska a Německa.
Naši absolventi mají velké procento úspěšnosti v přijetí na VŠ všech uměleckých směrů.
Absolventi se též velmi dobře uplatňují v profesní praxi.
Zajištěné ubytování i stravování studentů.
U nás zaplatíte nejnižší školné ze všech soukromých výtvarných škol.