Propagační grafika

Profil absolventa

Grafický design 82-41-M/05, ŠVP Propagační grafika
(od 1.9.2009)
Student si osvojí vědomosti a dovednosti z okruhu uměleckých grafických technik, moderních tiskových technik, navrhování a užívání písma. Ovládá a využívá možnosti počítačové grafiky a navrhování internetových stránek.

Důležitou součástí je výuka dějin výtvarné kultury, která s ostatními humanitními předměty poskytuje základní kulturně-historický přehled potřebný pro profesionální práci.

Absolvent se uplatní jako designér v grafických studiích nebo v reklamních a propagačních agenturách. Může pracovat v tiskárně, nebo jako samostatný propagační grafik. Část absolventů pokračuje ve studiu vyšších či vysokých odborných škol.

Přehled předmětů

Všeobecné
CJL – Český jazyk a literatura
ANJ – Anglický jazyk
OBN – Občanská nauka
MAT – Matematika
INF – Informatika
PRI – Přírodověda
EKO – Ekonomika
TEV – Tělesná výchova

Odborné
DVK – Dějiny výtvarné kultury
TEK – Technické kreslení
VYP – Výtvarná příprava
FIG – Figurální kreslení
NAV – Navrhování
PCV – Praktická cvičení
PIS – Písmo
PGR – Počítačová grafika
TEC – Technologie
ZAF – Základy fotografování