Propagace v moderních médiích

Profil absolventa:

Grafický design 82-41-M/05, ŠVP Propagace v moderních médiích (od 1.9.2011)

Student během studia zvládá kresbu, písmo, patřičné počítačové programy a grafické techniky. V tomto vzdělávacím programu se věnuje více času fotografii a jejímu zpracování. Student si osvojí práci s kompozicí, barvou i písmem. Navrhuje loga, letáky, plakáty, reklamní objekty, seznámí se s webdesignem, základy animace a jejím zpracováním.

Důležitou součástí je výuka dějin výtvarné kultury, která s ostatními humanitními předměty poskytuje základní kulturně-historický přehled potřebný pro profesionální práci.

Absolventi mohou najít uplatnění v reklamní tvorbě pro tištěná média, web a televizi. Dále lze nalézt uplatnění v grafických studiích, případně pokračovat studiem na na vyšších odborných nebo vysokých školách s uměleckým, pedagogickým a filmovým zaměřením.

Předměty:

Všeobecné
CJL – Český jazyk a literatura
ANJ – Anglický jazyk
OBN – Občanská nauka
MAT – Matematika
INF – Informatika
PRI – Přírodověda
EKO – Ekonomika
TEV – Tělesná výchova

Odborné
DVK – Dějiny výtvarné kultury
TEK – Technické kreslení
VYP – Výtvarná příprava
FIG – Figurální kreslení
NAV – Navrhování
PCV – Praktická cvičení
ANI – Animační tvorba
PIS – Písmo
PGR – Počítačová grafika
TEC – Technologie
FTA – Fotografická atelier