Profil absolventa – PMM

Grafický design – ŠVP Propagace v moderních médiích

82-41-M/05

Student během studia zvládá kresbu, písmo, patřičné počítačové programy a grafické techniky. V tomto vzdělávacím programu se věnuje více času fotografii a jejímu zpracování. Student si osvojí práci s kompozicí, barvou i písmem. Navrhuje loga, letáky, plakáty, reklamní objekty, design webových stránek, osvojí si základy animace a její zpracování na počítači. Student se seznámí s grafickými aplikacemi Corel a Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash).

Důležitou součástí je výuka dějin výtvarné kultury, která s ostatními humanitními předměty poskytuje základní kulturně-historický přehled potřebný pro profesionální práci.

Absolventi mohou najít uplatnění v reklamní tvorbě pro tištěná média, web a televizi. Dále lze nalézt uplatnění v grafických studiích, případně pokračovat studiem na vyšších odborných nebo vysokých školách s uměleckým, pedagogickým a filmovým zaměřením.