Profil absolventa – PG

Grafický design – ŠVP Propagační grafika

82-41-M/05

Student si osvojí vědomosti a dovednosti z okruhu uměleckých grafických technik, moderních tiskových technik, navrhování a užití písma. Ovládá a využívá možnosti počítačové grafiky a designu webových stránek. Seznámí se s grafickými aplikacemi Corel a Adobe.

Důležitou součástí je výuka dějin výtvarné kultury, která s ostatními humanitními předměty poskytuje základní kulturně-historický přehled potřebný pro profesionální práci.

Absolvent se uplatní jako designér v grafických studiích nebo v reklamních a propagačních agenturách. Může pracovat v tiskárnách nebo jako samostatný propagační grafik. A dále má možnost studovat na vyšších a vysokých odborných školách výtvarného zaměření.