Profil absolventa – ON

Studenti získají znalosti a praktické dovednosti v oblasti navrhování oděvů, jejich konstrukčním, materiálovém a technologickém zpracování. V předmětu navrhování a tvorbě modelů se naučí používat tradiční textilní techniky – háčkování, vyšívání, drhání, šitou krajku, paličkování, tkaní a malbu na hedvábí.

Výuka dějin výtvarné kultury a ostatní humanitní předměty dávají absolven­tům kulturně-historický přehled, důležitý pro jejich profesionální práci.

Absolventi jsou připraveni pro práci v oděvních firmách nebo živnosti, talentovaní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších nebo vysokých odborných školách.