Profil absolventa – KI

Grafický design – ŠVP Kresba a ilustrace

82-41-M/05

Student se seznámí s využitím kreslířských, malířských, grafických technik a jejich kombinací v ilustrační tvorbě. Dále si osvojí problematiku typografického řešení tiskovin a grafické úpravy knih. Součástí studia je výuka písma a pravidel typografie, studenti se seznámí s grafickými aplikacemi pro digitalizaci a zpracování ilustrací. Vzdělávací program je svým zaměřením určen zejména pro zájemce, kteří preferují ruční kresbu a malbu před počítačovou grafikou.

Důležitou součástí je výuka dějin výtvarné kultury, která s ostatními humanitními předměty poskytuje základní kulturně-historický přehled potřebný pro profesionální práci.

Absolventi mohou najít uplatnění v nakladatelstvích, grafických či animátorských studiích, nebo v reklamních agenturách.