Přehled předmětů – ON

Všeobecné
CJL – Český jazyk a literatura
ANJ – Anglický jazyk
OBN – Občanská nauka
MAT – Matematika
INF – Informatika
PRI – Přírodověda
EKO – Ekonomika
TEV – Tělesná výchova

Odborné
DVK – Dějiny výtvarné kultury
DEO – Dějiny odívání
VYP – Výtvarná příprava
FIG – Figurální kreslení
NAK – Návrhové kreslení
PIS – Písmo
TEC – Technologie
KOS – Konstrukce střihů
ODA – Oděvní atelier
TEA – Textilní atelier