Přehled předmětů – KI

Všeobecné
CJL – Český jazyk a literatura
ANJ – Anglický jazyk
OBN – Občanská nauka
MAT – Matematika
INF – Informatika
PRI – Přírodověda
EKO – Ekonomika
TEV – Tělesná výchova

Odborné

DVK – Dějiny výtvarné kultury
TEK – Technické kreslení
VYP – Výtvarná příprava
FIG – Figurální kreslení
NAV – Navrhování
PCV – Praktická cvičení
ILU – Ilustrace
KGT – Klasické grafické techniky
PIS – Písmo
PGR – Počítačová grafika
TEC – Technologie
ZAF – Základy fotografování