Kresba a ilustrace

Profil absolventa:

Grafický design 82-41-M/05, ŠVP Kresba a ilustrace
(od 1.9.2011)
Student se seznámí s využitím kreslířských, malířských, grafických technik a jejich kombinací v ilustrační tvorbě. Dále si osvojí problematiku typografického řešení tiskovin a grafické úpravy knih. Součástí studia je výuka písma a pravidel typografie, studenti se seznámí s grafickými aplikacemi Adobe Photoshop, Illustrator a InDesign. Vzdělávací program je svým zaměřením určen zejména pro zájemce, kteří preferují ruční kresbu a malbu.

Důležitou součástí je výuka dějin výtvarné kultury, která s ostatními humanitními předměty poskytuje základní kulturně-historický přehled potřebný pro profesionální práci.

Absolventi mohou najít uplatnění v nakladatelstvích, grafických či animátorských studiích, nebo v reklamních agenturách. Možností je i pokračování ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

Všeobecné
CJL – Český jazyk a literatura
ANJ – Anglický jazyk
OBN – Občanská nauka
MAT – Matematika
INF – Informatika
PRI – Přírodověda
EKO – Ekonomika
TEV – Tělesná výchova

Odborné
DVK – Dějiny výtvarné kultury
TEK – Technické kreslení
VYP – Výtvarná příprava
FIG – Figurální kreslení
NAV – Navrhování
PCV – Praktická cvičení
ILU – Ilustrace
KGT – Klasické grafické techniky
PIS – Písmo
PGR – Počítačová grafika
TEC – Technologie
ZAF – Základy fotografování